?

Log in

No account? Create an account
i need you so much closer. [entries|friends|calendar]
unoverjoyed

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[Thursday: 5.April.2007]
tididiiii tänää rukalle ;> takas sitte tiistaina.

moimoii ♥
1 |comment

[Saturday: 30.December.2006]
(2 Points) Nimeni:
(6 Points) Sukunimeni:
(4 Points) Kehen olen rakastunut:
(1 Points) Missä tapasin hänet:
(4 Points) Arvaus keskimmäisestä nimestäni:
(1 Points) Missä olen töissä:
(3 Points) MItä pelkään:
(2 Points) Poltanko:
(3 Points) Juonko:
(1 Point) Onko minulla sisaruksia:
(2 Points) Montako:
(2 Points) Mainitse yksi lempipuuhani:
(1 Point) Kuinka monta lävistystä minulla on:
(3 Points) Millaista on mielimusiikkini:
(4 Points) Olenko ujo vai ulospäinsuuntautunut:
(3 Points) Olenko "kapinallinen" vai noudatanko sääntöjä:
(2 Points) Lempivärini:
(3 Points) Mainitse jotain, mitä vihaan:
(4 Points) Yksi taitoni:
(4 Points) Puhelinnumeroni (ei saa katsoa kännykästä!):
(4 Points) Millaiset kengät minulla on:
(4 Points) Onko minulla lemmikkejä:
(2 Points) Ketä tapailen tällä hetkellä:
(5 Points) Kauanko olen tapaillut häntä:
(5 points) Kuinka pitkä olen?
(5 Points) Mikä on huonoin tapani:
(5 Pojoja luovuudesta!) Mitä ottaisin mukaan autiolle saarelle?

Kommentoin vastauksiesi perään pisteesi!

80-85 Points; Bestu.
70-79 Points; Hyvä ystävä
40-69 Points; Ystävä
20-39 Points; Hengaa mun kaa lisää!
00-19 Points; Paska kaveri ( tai tuntemattomanpi)
2 |comment

[Saturday: 19.August.2006]
Kerro mitä mieltä olet minusta, nimettömästi.
Kirjoita kirjakielellä, ei hymiöitä, jotta en tiedä kuka kirjoittaa.
(myös te, jotka ette ole ystävissä!)

jooko?
4 |comment

i need you so much closer [Thursday: 20.July.2006]
29 |comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]